Projects


Lokacija Jabučko Ravnište   Nadmorska visina: 1470m Udaljenost od gondole: 600m  Cena: 8.000 eur/ar – detaljniji pregled parcela Ova lokacija se nalazi na 1.470m nadmorske visine. Udaljena je od gondole i hotela „Stara planina“ nepunih 600m. Celokupna lokacija je izdeljena na više parcela i ukupno ima oko 4 hektara. Plan Detaljne Regulacije (PDR) druge faze je u fazi izrade i očekuje se njegovo usvajanje početkom...

Read More

Lokacija Orlov kamen   Nadmorska visina: 1330m Udaljenost od gondole: 1250m Cena: od 1.000 do 2.000 eur/ar – detaljniji pregled parcela   Ova lokacija se nalazi na 1.330m nadmorske visine. Udaljena je od gondole i hotela „Stara planina“ nepunih 1.250m. Celokupna lokacija je izdeljena na oko 50 manjih parcela prosečne veličine od 6-10 ara. Ukupno ima 5 hektara. PDR za ovu lokaciju još nije odrađen, ali se planira. Samim...

Read More

Lokacija Brod   Nadmorska visina: 1200m Udaljenost od gondole: 3000m Cena: od 600-1.600 eur/ar – detaljniji pregled parcela   Ova lokacija se nalazi na 1.200m nadmorske visine. Udaljena je od gondole i hotela „Stara planina“ nepunih 3.000m. Celokupna lokacija je izdeljena na oko 100 manjih parcela prosečne veličine od 6-10 ara. Ukupno ima 8 hektara. PDR za ovu lokaciju još nije odrađen, ali se planira. Samim tim, na...

Read More

Lokacija Breza   Nadmorska visina: 1250m Udaljenost od gondole: 1800m Cena: 1.400-1.600 eur/ar – detaljniji pregled parcela   Ova lokacija se nalazi na 1.250m nadmorske visine. Udaljena je od gondole i hotela „Stara planina“ nepunih 1.800m. Celokupna lokacija je izdeljena na oko 50 manjih parcela prosečne veličine od 6-10 ara. Ukupno ima 4 hektara. PDR za ovu lokaciju još nije odrađen, ali se planira. Samim tim, na...

Read More