Lokacija “Jabucko Ravniste”


Lokacija “Jabucko Ravniste”

Lokacija Jabučko Ravnište

 

Nadmorska visina: 1470m

Udaljenost od gondole: 600m

 Cena: 8.000 eur/ar – detaljniji pregled parcela

Ova lokacija se nalazi na 1.470m nadmorske visine. Udaljena je od gondole i hotela „Stara planina“ nepunih 600m. Celokupna lokacija je izdeljena na više parcela i ukupno ima oko 4 hektara. Plan Detaljne Regulacije (PDR) druge faze je u fazi izrade i očekuje se njegovo usvajanje početkom 2015.godine. Nakon usvajanja PDR-a, imaćemo u ponudi oko 7 parcela na kojima će biti moguće izgraditi objekte od 3.000m² pa sve do 21.000m².

Udaljenost lokacije Jabučko od gondole-1

  • Jabucko Ravniste - Stara Planina
  • Jabucko Ravniste - Stara Planina
  • Jabucko Ravniste - Stara Planina
  • Jabucko Ravniste - Stara Planina