Lokacija “Jabucko Ravniste”


Lokacija “Jabucko Ravniste”

Lokacija Jabučko Ravnište

 

Nadmorska visina: 1470m

Udaljenost od gondole: 600m

 Cena: 15.000 eur/ar – detaljniji pregled parcela

Ova lokacija se nalazi na 1.470m nadmorske visine. Udaljena je od gondole i hotela „Stara planina“ nepunih počev od 300m, pa do 600m. Celokupna lokacija je izdeljena na više parcela i ukupno ima preko 4 hektara. Plan Detaljne Regulacije (PDR) 2.faze je usvojen krajem 2016.godine. Nakon usvajanja PDR-a 2.faze, imamo u ponudi 7 parcela na kojima je moguće izgraditi objekte počev od 3.000m² pa sve do 21.000m².

Udaljenost lokacije Jabučko od gondole-1